PRAVILA PRIVATNOSTI/ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

1. Obavijest o zaštiti osobnih podataka trgovačkog društva ECOS Adria d.o.o.

Trgovačko društvo ECOS Adria d.o.o. iz Zagreba, Radnička 80, ovlašteni je servis kućanskih aparata tvrtke Samsung. Prilikom pružanja svojih usluga koristimo Vaše osobne podatke upravo kako bi mogli izvršiti uslugu radi koje ste nam se sami obratili. Obzirom da nam je Vaša privatnost i Vaše zadovoljstvo uslugom koju pružamo od izuzetne važnosti, u nastavku ove obavijesti informirati ćemo Vas o tome koje Vaše podatke prikupljamo, na koji način i za što ih koristimo, kako ih štitimo te koja su Vaša prava vezano uz prikupljene podatke.

Ova obavijest o privatnosti odnosi se na podatke koje prikupljamo kada pristupite našoj web stranici. U slučaju prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka i izvan ove web stranice primjenjuje se druga obavijest o privatnosti.

2. Koje osobne podatke prikupljamo, kako ih koristimo i zašto?

2.1.Podaci koje prikupljamo za potrebe pružanja naših usluga

Osobne podatke prikupljamo prilikom pružanja naših usluga i to:

servisiranja kućanskih aparata;
servisiranja, ugradnje, održavanja i savjetovanja pri kupnji klima uređaja;
nabavki rezervnih dijelova, potrošnog materijala i dodatne opreme za uređaje u domaćinstvu
Pojam „osobni podaci“ odnosi se na sve one podatke, odnosno informacije o Vama koje nam omogućuju da utvrdimo Vaš identitet izravno ili u kombinaciji s nekim drugim informacijama koje imamo.

Koje podatke prikupljamo:

Osobni podaci koje mi prikupljamo su:

ime i prezime
adresa
broj telefona
e-mail adresa
kopija računa uređaja/garancija
Kako ih koristimo:

Navedene podatke dajete nam prilikom:

a) prijave kvara i/ili;
b) naručivanja rezervnih dijelova, potrošnog materijala i dodatne opreme za domaćinstva;

te tako zaprimljene podatke unosimo u nalog za izvršenje zatražene usluge čime s Vama kao strankom zasnivamo ugovorni odnos temeljem kojeg se usluga pruža.

Prikupljeni osobni podaci potrebni su nam kako bi mogli izvršiti uslugu radi koje ste nam se obratili, odnosno kako bismo mogli biti s Vama u kontaktu u mjeri u kojoj je to potrebno radi izvršenja zatražene usluge. Primjerice, traženi osobni podaci potrebni su nam kako bi bili u mogućnosti dogovoriti termin servisa ukoliko se servis izvršava na Vašoj kućnoj adresi, termin ugradnje, servisa ili održavanja klima uređaja, kako bi Vas mogli obavijestiti o obavljenom servisu u slučaju da je servis obavljen u našim prostorijama, o pristiglim dijelovima i sl..

Pri tome naglašavamo kako naše usluge pružamo isključivo na zahtjev Vas kao stranke, tražene podatke dajete nam dobrovoljno te bez prikupljanja istih zatražene usluge ne bismo bili u mogućnosti ispuniti.

2.2. Prikupljanje radi izvršenja zakonske obveze

Koje podatke prikupljamo:

OIB
Kako ga koristimo

OIB prikupljamo isključivo prilikom fakturiranja i to kada i ako zatražite izdavanje „R1“ računa u svojstvu samostalnog trgovca, obrtnika ili druge fizičke osobe u okviru obavljanja neke samostalne djelatnosti. Unošenje tog osobnog podatka za R1 račune, zakonska je obveza te stoga taj podatak prikupljamo kako bi udovoljili toj zakonskoj obvezi.

2.3 Podaci koje koristimo isključivo uz Vašu privolu

Koje podatke prikupljamo:

ime i prezime
adresa
broj telefona
e-mail adresa
kopija računa uređaja/garancija
Kako ih koristimo:

Vaše osobne podatke mogu se koristiti, odnosno mogu se proslijediti našim poslovnim partnerima kako bi Vas oni kontaktirali s ciljem utvrđivanja zadovoljstva Vas kao korisnika s pruženom uslugom servisa. Da bi Vaše osobne podatke mogli proslijediti partnerima u tu svrhu, dužni smo prethodno zatražiti Vaš pisani pristanak i tek ako ga dobijemo proslijediti Vaše podatke. Dakle navedena obrada moguća je isključivo uz Vašu prethodnu privolu koju ćemo tražiti na jasan način uz jasnu naznaku svrhe za koju se traži.

Ako ste dali privolu za obradu određenih osobnih podataka na prethodno opisani način, ovlašteni ste u svakom trenutku tu privolu povući. Naglašavamo kako se povlačenje privole odnosi samo na buduće obrade, odnosno kako povlačenje ne utječe na zakonitost obrade koje su već učinjene temeljem ranije dane privole prije njenog povlačenja. U slučaju povlačenja privole, daljnja obrada tih osobnih podataka moguća je samo ako postoji druga valjana pravna osnova za njihovu obradu.

Privolu možete povući u bilo kojem trenutku slanjem obavijesti kojom povlačite privolu na mail gdpr@ecos-adria.hr,kontaktiranjem putem telefona*******ili poštanskim putem na adresu Zagreb, Radnička 80.

2.4 Podaci koje koristimo temeljem legitimnog interesa

Koje podatke prikupljamo:

Videosnimke
Kako ih koristimo:

Kako bi zaštitili sebe, svoje zaposlenike i imovinu Servisa ECOS poslovni prostori Servisa nalaze se podvideo nadzorom te ukoliko ste radi usluga koje Vam pružamo pristupili u poslovne prostorije servisa ECOS nalazite se na video snimkama snimljenim tom prilikom. Ova obrada provodi se radi zaštite legitimnih interesa servisa ECOS, a radi povećanja sigurnosti zaposlenika i imovine Servisa.

Napominjemo da u slučaju obrade temeljene na legitimnom interesu imate pravo prigovoriti takvoj obradi u bilo kojem trenutku u kojem slučaju više nećemo obrađivati Vaše podatke temeljem legitimnoga interesa, osim ako ne dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu, koji nadilaze vaše interese, prava i slobode.

3. Dijeljenje osobnih podataka s drugima

Kako bi izvršili usluge radi kojih ste nam se obratili postoji mogućnost da ćemo prikupljene osobne podatke dijeliti s našim:

a) poslovnim partnerima

Pod pojmom „poslovni partneri“ podrazumijevamo:

proizvođače/prodavače određenih kućanskih aparata/klima uređaja čije aparate/klima uređaje servisiramo i/ili ugrađujemo i/ili
centralne servise za određene marke kućanskih aparata za Republiku Hrvatsku po čijem ovlaštenju obavljamo servis/ugradnju tih aparata/klima uređaja.
Hoćemo li proslijediti Vaše osobne podatke ovisi prije svega o vrsti usluge koju ste zatražili. Primjerice, ako je za izvršenje usluge potrebno naručiti rezervne dijelove direktno od proizvođača/prodavača, ili se obavlja servis uređaja koji je u garanciji kako bi Vi ostvarili pravo na korištenje te garancije, dužni smo našim poslovnim partnerima dostaviti nalog temeljem kojega se vrši pružena usluga, odnosno podnosi narudžba (ako je riječ o naručivanju rezervnih dijelova i sl.), a u kojem nalogu/narudžbi su navedeni Vaši osobni podaci.

b) ugovornim podizvođačima (servisima)

Ugovornim podizvođačima prosljeđujemo Vaše osobne podatke ako je to nužno radi izvršenja usluge za koju ste nam se obratili. Primjerice, ukoliko je riječ o servisu kućanskog aparata za koje smo mi ovlašteni servis, a servis se treba obaviti na području van grada Zagreba, nalog za obavljanje usluge servisa, zajedno s prikupljenim osobnim podacima, dostavlja se našem ugovornom podizvođaču/servisu kako bi isti izvršio zatraženu uslugu. Dakle, navedeno je potrebno kako bi usluga radi koje ste nam se obratili mogla biti izvršena (ispunjenje ugovorne obveze).

c) Svojim davateljima usluga – treće strane

Osobne podatke možemo prosljeđivati našim pružateljima usluga hostiranja-weba, obrade plaćanja/izdavanja faktura, realiziranja narudžbi, održavanja informacijskih sustava tehnologije povezane s infrastrukturom, korisničkom podrškom, slanjem elektronske pošte i sl.

Druge upotrebe i otkrivanje informacija

Osobne podatke možemo otkrivati i u slučaju kada je to nužno radi postupanja u skladu sa zakonskim propisima te udovoljavanja istima. Navedeno uključuje davanje Vaših osobnih podataka na zahtjev nadležnih državnih tijela i drugih institucija, a koja davanja su utemeljena na zakonu.Također je moguća obrada osobnih podataka u slučaju sudskih, prekršajnih ili sličnih postupaka.

Kolačići

Prilikom pristupa našoj stranici mogu se skupljati i određeni neosobni podaci (podaci koji nam ne otkrivaju Vaš identitet). Ti podaci se prikupljaju automatski kada pristupite našoj web stranici i to korištenjem „kolačića“. O samim „kolačićima“ detaljnije možete pročitati u našoj izjavi o „kolačićima“.

4. Nadležnost i dostava podataka van granica EU

moramo li navesti mogućnost dostave podataka u Tursku iako ih mi direktno ne dostavljamo? imamo li koju drugu zemlju u koju dostavljamo podatke a koja se nalazi van područja EU? šta je s onim kitchen aidom?

5. Kako štitimo vaše osobne podatke

Radi zaštite Vaših osobnih podataka koristimo niz dostupnih organizacijskih, tehničkih i administrativnih zaštitnih mjera. Također, vodimo računa i o educiranosti svih naših djelatnika koji zbog izvršenja svojih poslovnih zadataka imaju pristup Vašim osobnim podacima. Jednako tako vodimo računa i o tome da svi naši poslovni partneri, podizvođači te treće osobe koje imaju pristup Vašim osobnim podacima, također imaju provedene adekvatne mjere zaštite osobnih podataka.

U slučaju da smatrate da je, neovisno o poduzetim mjerama zaštite, došlo do povrede u odnosu na Vaše osobne podatke, odnosno da Vaša interakcija s nama iz bilo kojeg razloga nije sigurna, molimo Vas da nam se obratite na kontakt podatke koje možete naći u nastavku ove obavijesti.

6. Rok čuvanja vaših osobnih podataka

Prikupljene osobne podatke čuvamo sve dok za tim postoji pravna osnova ili naš opravdani interes.

U prvom redu podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe u koju su prikupljeni.

Neovisno o navedenom, u određenim slučajevima ćemo imati pravnu obvezu da određene podatke čuvamo kroz dulje razdoblje nego li je to nužno potrebno za ostvarenje svrhe obrade. U tom ćemo slučaju osobne podatke pohranjivati samo unutar zakonom propisanog minimuma. Primjerice, evidencije i isprave o dnevnom gotovinskom prometu, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave te druge evidencije moraju se čuvati minimalno 10 godina.

Osim navedenog prilikom definiranja rokova čuvanja u obzir se uzimaju i ugovorne obveze prema našim poslovnim partnerima, rokove zastare i sl.

7. Vaša prava u odnosu na prikupljene podatke

U odnosu na osobne podatke koje smo prikupili od Vas ostvarujete niže navedena prava.

a) pravo na pristup

Temeljem navedenog ostvarujete pravo dobiti informaciju o tome obrađujemo li Vaše podatke te ako ih obrađujemo, ostvarujete pravo dobiti informacije o tome koje Vaše osobne podatke obrađujemo, u koju svrhu, kojim primateljima ili drugim kategorijama su podaci otkriveni ili će biti otkriveni, koji je rok čuvanja te koja su Vaša prava koja možete ostvariti u odnosu na prikupljene podatke.

b) pravo na ispravak

Temeljem navedenog prava možete od nas zatražiti ispravak osobnih podataka koje smo od Vas prikupili, ako su isti netočni. Ujedno možete zatražiti i nadopunu podataka, ako je ista potrebna radi ispunja svrhe zbog koje su podaci prikupljani i obrađivani.

c) pravo na brisanje

Imate pravo ishoditi anonimizaciju, odnosno brisanje svojih osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja, uz uvjet da ne postoji zakonit razlog za daljnju obradu tih podataka s naše strane (npr. ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su obrađivani). Ako takav zakonit razlog ipak postoji, o tome ćemo Vas detaljno informirati u sklopu odgovora na Vaš zahtjev za brisanjem.

d) pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zahtijevati ograničenje uporabe i obrade prikupljenih osobnih podataka, ako su za to ispunjeni propisani uvjeti (npr. podaci su nezakonito prikupljeni, ali Vi ne tražite brisanje podataka već samo ograničenje njihove uporabe).

e) pravo na prigovor

Ako se obrada Vaših osobnih podataka zasniva na ostvarenju naših legitimnih interesa, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na takvu obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj se obrada odnosi na Vaše podatke.

f) pravo pritužbe nadležnom tijelu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg skupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj nadležno tijelo za zaštitu osobnih podataka je Agencija za zaštitu osobnih podatka (AZOP), Selska cesta 136, e-mail:azop@azop.hr, tel: +385 1 4609 000.

Gore navedena prava možete ostvariti slanjem pisanog zahtjev kojeg šaljete na mail adresuadministracija@pusic.hrili slanjem na adresu Vodnjanska 26, Zagreb. U zahtjevu jasno naznačite koje od navedenih prava želite ostvariti. Zaprimljeni zahtjev dužni smo obraditi i po njemu postupiti u najkraćem razumnom roku te Vas povratno obavijestiti o izvršenom ispravku, brisanju ili ograničenju uporabe Vaših osobnih podataka. Radi utvrđivanja osnovanosti zahtjeva možemo provesti adekvatne mjere radi utvrđivanja Vašeg identiteta. U slučaju da postavljenom zahtjevu ne možemo udovoljiti jer smatramo kako nisu ispunjene pretpostavke za postupanje po istom, također ćemo Vas obavijestiti u najkraćem razumnom roku uz navođenje razloga zbog kojih smatramo da ne možemo postupiti po Vašem zahtjevu.

Na Vaš zahtjev dostaviti ćemo Vam i kopiju osobnih podataka koji se obrađuju pri čemu Vam nećemo zaračunati nikakvu naknadu za dostavljeno. Za sve buduće zahtjeve možemo Vam obračunati razumnu naknadu u visini nastalih administrativnih troškova.

Ako zahtjev podnesete elektronskim putem i ako u svom zahtjevu niste drugačije naveli, zatraženi podaci će Vam biti dostavljeni u elektronskom obliku.

8. Sumnja u povredu osobnih podataka

U slučaju da s Vaše strane postoji opravdana sumnja u povredu osonbih podataka koji se Vas tiču, možete nam se obratiti pisanim putem na niže navedene kontakt podatke. U pisanoj obavijesti potrebno je navesti Vaše kontakt podatke, vrstu povrede do koje je došlo te razloge za postojanje opravdane sumnje. O zaprimljenoj prijavi očitovati ćemo Vam se pisanim putem bez odgađanja, a najkasnije u roku od 72 sata od zaprimanja Vaše prijave.

9. Kontakt:

Sva pitanja i informacije vezane uz obradu Vaših osobnih podataka, kao i zahtjeve za ostvarivanjem prava u odnosu na prikupljene podatke možete uputiti na:

e-mail adresu gdpr@ecos-adria.hr uz napomenu ZAŠTITA PODATAKA u rubrici „predmet“ ili „subject“
na adresu Zagreb, Radnička 80
telefon: ********