Ovlašteni servis za sve Samsung televizore

Servisiramo LCD, LED i ostale televizore u jamstvu i van jamstva

Samsung ovlašteni servis televizora

Samsung servis televizora